Grafiska gränssnitt - Inledning

1. Modifiera exemplet ni fått ut så att nya inlägg hamnar längst upp. Inom varje inlägg ska raderna ha samma ordning som tidigare.
Ex: Om man Först matar in “Daniel” och sedan “Anton” så kommer det att se ut som på bilden.


2. Gör ett program som summerar två tal. Ditt GUI skall se ut ungefär som bilden visar.
Tips:I denna uppgift behövs ingen model-klass utan du gör beräkningen direkt i din ActionListener.
bilden

3. Gör en miniräknare. Ditt GUI skall se ut ungefär som bilden visar. Miniräknaren behöver inte kunna klara prioriteringsregler.
Din design ska följa MVC-designmönstret. Gör javadoc till din kod.
Tips: Studera exemplet vi gick igenom.
bilden
exempel