Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog2_03 [2018-10-09 14:28]
Daniel Viström
prog2_03 [2019-09-13 14:02] (current)
Daniel Viström
Line 13: Line 13:
 Metodnamn, attributnamn,​ klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die() \\ Metodnamn, attributnamn,​ klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die() \\
 //Klassen Index//: ​ //Klassen Index//: ​
-Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar. \\+Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar. Endast denna klass ska innehålla en main-metod.\\
 //Klassen Die//: ​ //Klassen Die//: ​
 Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan. \\ Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan. \\