Felhantering och textfiler

1. Skriv ett program som läser in längden i meter på en person. Om längden på personen överstiger 2 m skall “Basketspelare” skrivas ut, annars “Handbollsspelare”. Se till att ta hand om de fel som kan uppstå vid inmatning med try-catch.

2. Skriv ett program som läser in två heltal och beräknar kvoten mellan dem. Använd try-catch för att ta hand om felaktiga inmatningar samt för att ta hand om division med noll.

3. Skriv ett program som läser in ett antal heltal till en Array med lika antal positioner. Om användaren skriver in något som inte är ett heltal får inmatningen göras om.
Därefter ska programmet låta användaren mata in ett index. Programmet ska då skriva ut det talet på den positionen i arrayen.
Programmet skall ta hand om de fel som kan uppstå och meddela användaren. Använd try-catch.

4. Gör en enkel textfil med 4 rader text och spara den, kalla den text.txt.
Läs in rad för rad från textfilen och skriv ut på skärmen.
Programmet skall ta hand om de fel som kan uppstå och meddela användaren. Använd try-catch.

*5. Gör en enkel textfil med ett antal heltal separerade med mellanslag och spara den.
Läs in talen från textfilen till en array.
Lägg därefter till 5 till varje tal i arrayen. Spara sedan de nya talen i arrayen till en textfil.
Programmet skall ta hand om de fel som kan uppstå och meddela användaren. Använd try-catch.