Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
op_kommandon2 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
op_kommandon2 [2019-09-25 11:33] (current)
Joakim Forsgren
Line 9: Line 9:
 cat skräpfil, more skräpfil eller less skräpfil. Kolla hur filen blev!\\ cat skräpfil, more skräpfil eller less skräpfil. Kolla hur filen blev!\\
 6. Gör om fråga 4 och 5 ett par gånger men använd '​››'​ istället för '​›'​. Vad är det för skillnad på '​››'​ och '​›'?​\\ 6. Gör om fråga 4 och 5 ett par gånger men använd '​››'​ istället för '​›'​. Vad är det för skillnad på '​››'​ och '​›'?​\\
 +7. Med hjälp av find kan man söka filer mm, <code bash>​find ~jf/ -name '​*pengar*'</​code>​Detta kommando kommer att få en massa rader av typen '..... : Permission denied'​. Träffarna som du kan se kommer på '​stdout'​ och alla rader där du får '..... : Permission denied'​ kommer på '​stderr'​. Din uppgift är nu att skicka alla "​träffar"​ till en fil som heter match.txt och alla error till en fil som heter no_permission.txt.\\
 +8. Vad gör '&>​ tempfile'?​ Hur skriver man för att för att få samma effekt utan att använda '&>'?​
 +<php>
 +/*
 +find ~jf/ -name '​*pengar*'​ 2>&1 | cat > temp.txt
 +eller
 +find ~jf/ -name '​*pengar*'​ > temp.txt 2>&1
 +*/
 +</​php>​
  
  
-<​code>​+ 
 + 
 + 
 +<​code ​bash> 
 +#Hjälp
 cal, echo, cat, more, less cal, echo, cat, more, less
-+ omdirigera stdout med '>' ​och '>>'​++ omdirigera stdout med '>'​'>>', '​2>',​ '​1>'​ och '&>' ​
 </​code>​ </​code>​