Bygg en gästbok

Ute i verkligheten blir det allt mer sällsynt att man skriver all css själv idag. Det är idag vanligare att man använder sig av något css-ramverk. De vanligaste idag är nog:

  1. Materialize CSS - https://materializecss.com/

Av dessa är Bootstrap det överlägset största.

I denna uppgift ska du få testa att använda dig av Bootstrap. Detta gör du genom att i head-sektionen lägga till följande css-filer:

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">

Lägg också till dessa script alldeles innan `</body>`-taggen i slutet av dokumentet

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" crossorigin="anonymous"></script>

Nästa steg är att kolla igenom och försöka förstå dokumentationen. Den hittar du på: https://getbootstrap.com/docs/5.1/ och bör användas under hela uppgiften. Poängen är att du ska lära dig att söka, hitta och använda dig av dokumentationer.

  1. Ditt slutresultat ska se typ exakt ut som facitbilderna (Facit är framtaget med Bootstrap 4.5).
  2. Du får använda dig av Bootstrap och Bootstraps dokumentation.
  3. Du får inte skriva någon egen css.
  4. Inga class- och for-attribut ska vara tomma.
  5. Du ska validera den data du skickar och visa ett felmeddelande för dina besökare

Den zip-fil du ska utgå ifrån är denna:

mattias_guestbook.zip