HTML-formulär

 1. Ladda ner följande zip-fil där du har allt du behöver: zip-fil
 2. Läs på om hur du skapar HTML-fomulär på: https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp

I denna uppgift ska du skapa ett formulär för att registrera sig på en dejting-sajt

 1. Du ska skapa ett formulär med samtliga följande fälttyper:
  1. email
  2. password
  3. radio
  4. date
  5. number
  6. text
  7. checkbox
  8. hidden
  9. range
 2. Du ska också ha två slags knappar:
  1. submit
  2. reset
 3. Du får endast ändra i elementen `form`, `input` och `button`. I övrigt får du inte röra något i HTML-koden.
 4. Du får inte överhuvudtaget ändra i css-filen. Det går dock bra att titta på den.
 5. När sidan laddas ska namn-fältet vara i fokus.
 6. Formuläret ska skicka sin data till `action.php` med metoden `post`.
 7. När man klickar på `Återställ` ska hela formuläret återgå till sitt ursprungliga format.
 8. Alla fält av typerna `email`, `password`, `date`, `number` och `text` gäller följande:
  1. De ska vara obligatoriska. Man ska bli varnad om man lämnat någon av dessa tomma.
  2. De ska (förutom `date`) ha en platshållartext som är identisk med fältets rubrik
 9. Fälten ska ha följande begränsningar:
  1. Lösenordet måste bestå av minst `5` tecken.
  2. Födelsedatumet får vara som minst `1900-01-01` och som mest `2010-01-01`.
  3. Kroppslängden får vara minst `90`cm och som max `300`cm.
  4. Kroppsvikten får vara minst `30`kg och som max `300`kg.
  5. Alla personlighetsdrag ska anges på en skala från `1` till `5` och vara förinställda på `3` när sidan laddas.
 10. När sidan laddas ska såväl könstillhörighet som civilstånd vara förinställt på `Annat`.
 11. Validera så att du är säker på att koden är korrekt.
 12. När du är klar: lämna in din HTML-fil på Vklass.