Typografi på internet

I denna uppgift ska du skapa en snygg och lättläst design utifrån några grundläggande typografiska principer. Typografi är en bred term för konsten och hantverket att utforma texter – i tryck eller på skärm – så att textens budskap förmedlas på bästa möjliga sätt, och samtidigt är estetiskt tilltalande för läsaren.

 • Använd en tjänst som Google Fonts (Läs här om hur man gör) när du väljer typsnitt. På så vis kan du försäkra dig om att sidan ser likadan ut oavsett dator och typsnittsuppsättning.
 • Använd inte fler än två olika typsnitt. Välj ett sans-serif-typsnitt för rubrikerna och ett serif-typsnitt till brödtexten.
 • Ingen radlängd bör i något läge vara längre än 80 tecken lång.
 • Layouten bör vara indelad i kolumner om skärmen är bredare än 800px (Läs här om hur man gör).
 • Innehållsförteckningen och dess länkar bör, när du använder två kolumner, följa med skärmen när du skrollar.
 • Det ska alltid finnas luft i marginalerna.
 • Det ska vara ett luftigt utrymme mellan textraderna.
 • Det ska vara en rads mellanrum mellan textstyckena (Läs här om hur man gör).
 • Använd endast understruken text till hovrade länkar.
 • Det ska vara ett avstånd mellan rubriken och dess brödtext. Men inte så långt att relationen mellan rubriken och brödtexten går förlorad. Det ska också alltid vara ett större avstånd ovanför rubriken än under den.
 • Det ska vara god kontrast mellan texten och bakgrunden, men undvik helt vita och helt svarta delar.
 1. Ladda ner denna zip-fil.
 2. Skriv din css. Du får inte röra html-markupen.
 3. Se till att din lösning uppfyller ovanstående krav. Ett exempel på en bra lösning kan du hitta i bildexemplen nedan.
 4. Försök även få med önskemålen.
 5. Lämna in din style.css på vklass.