Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_02 [2019-09-02 09:52]
Mattias Hamberg
mattias_02 [2019-09-02 09:57] (current)
Mattias Hamberg
Line 3: Line 3:
   * Internetmuseum:​ [[https://​www.internetmuseum.se/​|]]   * Internetmuseum:​ [[https://​www.internetmuseum.se/​|]]
   * Lär dig skapa formulär: [[https://​www.w3schools.com/​html/​html_forms.asp/​]]   * Lär dig skapa formulär: [[https://​www.w3schools.com/​html/​html_forms.asp/​]]
 +  * Skapa pseudoelement med Font Awesome [[https://​fontawesome.com/​how-to-use/​on-the-web/​advanced/​css-pseudo-elements]]
  
 ==== Instruktioner ==== ==== Instruktioner ====
Line 12: Line 13:
     - Tillgänglighet. Även synskadade bör kunna läsa dina frågor. Välj ett lättläst typsnitt och håll dig till det och tänk på kontrasten mellan bakgrunden och texten.     - Tillgänglighet. Även synskadade bör kunna läsa dina frågor. Välj ett lättläst typsnitt och håll dig till det och tänk på kontrasten mellan bakgrunden och texten.
     - Responsivitet. Det blir allt vanligare att surfa med mobilen. Kontrollera så att sidan också ser bra ut med en mycket smal skärm.     - Responsivitet. Det blir allt vanligare att surfa med mobilen. Kontrollera så att sidan också ser bra ut med en mycket smal skärm.
 +  - Använd gärna biblioteket Font Awesome [[https://​fontawesome.com/​how-to-use/​on-the-web/​advanced/​css-pseudo-elements]] för att göra din frågesport ännu snyggare!
   - Lämna in din färdiga frågesport på vklass   - Lämna in din färdiga frågesport på vklass