Frågesport om webbens historia

Instruktioner

 1. Läs på om internets historia på https://www.internetmuseum.se/
 2. Utifrån informationen på hemsidan ska du skapa en frågesport med minst 10 centrala fakta.
 3. Svarsalternativen ska vara märkta med antingen flervalsfält (select), radioknappar (radio) eller checkboxar. Läs mer om HTML5-formulär via följande sida https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp/.
 4. Formge din frågesport med hjälp av CSS. En god formgivning ska bland annat ha följande kvaliteter:
  1. Tydlighet. Man bör enkelt se vad som ska göras och hur man ska göra det.
  2. Tillgänglighet. Även synskadade bör kunna läsa dina frågor. Välj ett lättläst typsnitt och håll dig till det och tänk på kontrasten mellan bakgrunden och texten.
  3. Responsivitet. Det blir allt vanligare att surfa med mobilen. Kontrollera så att sidan också ser bra ut med en mycket smal skärm.
 5. Använd gärna biblioteket Font Awesome https://fontawesome.com/how-to-use/on-the-web/advanced/css-pseudo-elements för att göra din frågesport ännu snyggare!
 6. Lämna in din färdiga frågesport på vklass