Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lab4 [2018-11-29 20:52]
Joakim Forsgren
lab4 [2019-12-09 21:05] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Login ====== ====== Login ======
-Ni skall gör en inloggning med hjälp av $_SESSION+Ni skall gör en inloggning ​där ni håller kolla på om man är inloggad eller inte med hjälp av $_SESSION
  
 == Krav == == Krav ==
Line 9: Line 9:
 - Om man är inloggad ska man ha möjlighet att logga ut.\\ - Om man är inloggad ska man ha möjlighet att logga ut.\\
  
 +<php>
 +/*
 Från {{ :login.zip |lektion}} Från {{ :login.zip |lektion}}
 <code mysql> <code mysql>
Line 30: Line 32:
 COMMIT; COMMIT;
 </​code>​ </​code>​
 +*/
 +</​php>​
  
 <php> <php>
Line 66: Line 70:
 */ */
 </​php>​ </​php>​
-== Att göra själv ​ ==+Ni ska följa den kodstruktur som vi gick igenom under lektionen, funder på vilka sidor som är publika och vilka som man måste vara inloggad för att se. Alla anrop ska via er login.php. 
 + 
 +== Mer krav... ​ ==
 - Om man inte finns som användare skall man kunna lägga till sig själv via ett formulär.\\ - Om man inte finns som användare skall man kunna lägga till sig själv via ett formulär.\\
 - Sätt att hantera användare som har glömt sitt lösen, tänk på att man inte skall kunna ändra någon annans lösenord...!!\\ - Sätt att hantera användare som har glömt sitt lösen, tänk på att man inte skall kunna ändra någon annans lösenord...!!\\
 - Sätt för att kunna stänga av användare om man inte vill skall kunna logga in mer.\\ - Sätt för att kunna stänga av användare om man inte vill skall kunna logga in mer.\\
-- Bygg en "​diskussions tråd",​ alla som har en användare ska kunna göra och se inlägg och de ska visas ungefär som er gästbok, man vet ju vem som har gjort ett inlägg. Skapa en ny tabell som ni kopplar mot er Users tabell.\\+- Bygg en "​diskussions tråd" ​(eller enkelt forum för de som hinner), alla som har en användare ska kunna göra och se inlägg och de ska visas ungefär som er gästbok, man vet ju vem som har gjort ett inlägg. Skapa en ny tabell som ni kopplar mot er Users tabell. Sk ni gör ett forum kan det bli fler än en tabell...\\