Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kurs_webbserverprog1 [2020-04-24 09:01]
Joakim Forsgren [2020-05-29 Redovisning av projekt]
kurs_webbserverprog1 [2020-04-24 10:55] (current)
Joakim Forsgren
Line 60: Line 60:
 ==== Några viktiga datum ==== ==== Några viktiga datum ====
  
-===2020-05-19 - Omprov===+===2020-05-15 - Omprov===
 Omprovet kommer att vara i två delar vardera 90 min. Omprovet kommer att ske på skolan i vanliga salen. Omprovet kommer att vara i två delar vardera 90 min. Omprovet kommer att ske på skolan i vanliga salen.
   * Del 1 PHP + MySQL (08.10-09.40)   * Del 1 PHP + MySQL (08.10-09.40)