Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kurs_webbserverprog1 [2020-01-15 16:44]
Joakim Forsgren
kurs_webbserverprog1 [2020-09-22 09:22] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Webbserverprogrammering 1 ====== ====== Webbserverprogrammering 1 ======
 +Här kommer uppgifter mm att finnas.
  
 [[kursrad_webbserverprogrammering_1]] [[kursrad_webbserverprogrammering_1]]
  
 [[kurs_webbserverprog1_time]] [[kurs_webbserverprog1_time]]
 +
 +=== SQL - grunder ===
 +  * [[u1_databaser]]
 +  * [[u2_databaser]] - extra uppgift
 +  * [[u3_databaser]]
 +  * [[u4_databaser]] - extra uppgift
 +  * [[join1_databaser]]
 +  * [[u5_databaser]]
 +=== Prov på SQL 2020-09-18 ===
 +
 +  * Repetera på de övningar ni har fått.
 +  * Mail som ni når mig på: **jf@oedu.se**
 +
 +Behöver ni fråga om något skicka ett mail till mig så återkopplar jag. Det kan hända att jag uppdatera denna sida eller provsidan om jag upptäcker att något är fel, ladda om denna sida och provsidan innan ni skickar ett mail.
 +
 +<php>
 +/*
 +
 +Länk till provet: [[databaser_select_20200918]]
 +
 +
 +
  
 === GIT och Kommandon i LINUX === === GIT och Kommandon i LINUX ===
Line 29: Line 52:
   * [[wesweb_linux_terminal]]   * [[wesweb_linux_terminal]]
  
-=== SQL - grunder === 
-  * [[u1_databaser]] 
-  * [[u2_databaser]] - extra uppgift 
  
 Dags att få ordning på phpStorm igen! Dags att få ordning på phpStorm igen!
Line 49: Line 69:
   * Del 2 MySQL - select frågor   * Del 2 MySQL - select frågor
   * Del 3 PHP - MYSQL enkel webbsida där ni visar resultatet från någon typ av sökning i databas.   * Del 3 PHP - MYSQL enkel webbsida där ni visar resultatet från någon typ av sökning i databas.
- 
    
 === Mer SQL === === Mer SQL ===
Line 56: Line 75:
   * [[u8_databaser]]   * [[u8_databaser]]
  
-<php> +=== Projekt uppgift === 
-/*+  [[glosa_projekt]]
  
 +==== Några viktiga datum ====
  
 +===2020-05-15 - Omprov===
 +Omprovet kommer att vara i två delar vardera 90 min. Omprovet kommer att ske på skolan i vanliga salen.
 +  * Del 1 PHP + MySQL (08.10-09.40)
 +  * Del 2 Linux (09.50-11.20)
 +Det är absolut inte inte alla som ska göra detta prov utan jag tar in anmälan, några behöver bara göra den ena delen.
  
-  [[https://student.oedu.se/~jf/code/glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:et]] +===2020-05-29 Redovisning av projekt=== 
- +  Ni ska enligt ett givet körschema visa vad ni har gjort via skärmdelning (10 min) till Joakim och Daniel i DiscordKörschemat kommer senareNi har inte så mycket tid att redovisa på så se till att ni har kört igenom er redovisning fler gånger innan ni verkligen redovisar. Viktigt att ni gör det så ni är säkra på att ni hinner visa det ni vill visa på den tid ni har fått
- +  * Ni ska lämna in den slutgiltiga projektplanen (den som matchar det ni har gjort) via mail till Joakim, Joakim kommer sen att dela projektplanen till Daniel. 
-=== Projekt uppgift === +  * Ni ska lämna in koden till Daniel (Daniel bestämmer hur) 
-  * [[glosa_projekt]]+  * Ni ska ha "git commit && git push" koden till Gitlab när det gäller Joakim, detta ska ni göra kontinuerligt!
  
  
  
 +  * [[https://student.oedu.se/~jf/code/glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:et]]
  
   * [[project_2017]]   * [[project_2017]]