Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kurs_webbserverprog1 [2019-08-28 22:14]
Joakim Forsgren
kurs_webbserverprog1 [2020-01-23 10:07] (current)
Joakim Forsgren
Line 28: Line 28:
 Dags för lite mer GIT och jobba med ett remote repro. Dags för lite mer GIT och jobba med ett remote repro.
   * [[wesweb_linux_terminal]]   * [[wesweb_linux_terminal]]
- 
-<php> 
-/* 
  
 === SQL - grunder === === SQL - grunder ===
   * [[u1_databaser]]   * [[u1_databaser]]
   * [[u2_databaser]] - extra uppgift   * [[u2_databaser]] - extra uppgift
 +
 +Dags att få ordning på phpStorm igen!
 +
   * [[u1_php_databaser]]   * [[u1_php_databaser]]
   * [[join1_databaser]]   * [[join1_databaser]]
 +  * [[birds_databaser]]
 +
 +
  
 === Repetera === === Repetera ===
-  * [[birds_databaser]] 
   * {{:​uppgifter.pdf|Kommandon att träna på inför prov}}   * {{:​uppgifter.pdf|Kommandon att träna på inför prov}}
  
-===== Prov fredagen den 16/11 ===== +==== Prov fredagen den 8/11 ==== 
-Provet kommer bestå av delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan "​testa"​ era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas... +Provet kommer bestå av delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan "​testa"​ era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas... 
-  * Del 1 (12.30-13.45) - Kommandon i linux +  * Del 1 Kommandon i linux 
-  * Del 2 (14.00-15.30) - MySQL - select frågor+  * Del 2 MySQL - select frågor 
 +  * Del 3 PHP - MYSQL enkel webbsida där ni visar resultatet från någon typ av sökning i databas. 
    
 === Mer SQL === === Mer SQL ===
Line 51: Line 55:
   * [[lab4]]   * [[lab4]]
   * [[u8_databaser]]   * [[u8_databaser]]
-  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:​et]] 
- 
 === Projekt uppgift === === Projekt uppgift ===
   * [[glosa_projekt]]   * [[glosa_projekt]]
-*/ 
-</​php>​ 
- 
 <php> <php>
 /* /*
 +
 +
 +
 +  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:​et]]
  
   * [[project_2017]]   * [[project_2017]]