Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kurs_webbserverprog1 [2019-08-23 13:28]
Joakim Forsgren
kurs_webbserverprog1 [2019-08-28 22:14] (current)
Joakim Forsgren
Line 12: Line 12:
   * [[git_1]]   * [[git_1]]
   * [[git_2]]   * [[git_2]]
 +  * [[git_3]]
 Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite... :-) Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite... :-)
 <code bash> <code bash>