Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kurs_webbserverprog1 [2019-01-25 14:21]
Joakim Forsgren [Mer SQL]
kurs_webbserverprog1 [2020-04-24 10:55] (current)
Joakim Forsgren
Line 3: Line 3:
 [[kursrad_webbserverprogrammering_1]] [[kursrad_webbserverprogrammering_1]]
  
 +[[kurs_webbserverprog1_time]]
  
-=== GIT ===+=== GIT och Kommandon i LINUX === 
 +  * [[op_kommandon1]] - navigera + hantera filer och kataloger via cli 
 +  * Läs mer om: [[file_permission]] 
 +  * [[kommandon_file_permission]] 
 +Kör vimtutor
   * [[git_1]]   * [[git_1]]
   * [[git_2]]   * [[git_2]]
- +  * [[git_3]] 
-=== LINUX === +Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite..:-)
-Du ska ändra filrättigheterna på din katalog som heter "​linux",​ detta för att ingen annan ska kunna se vad du gör via en webläsare.+
 <code bash> <code bash>
-#testa att surfa till http://​student.oedu.se/​~ditt_login/​web1/​ +<​IfModule mod_rewrite.c> 
-#Du bör se en katalog som heter linux +  ​RewriteEngine on 
-chmod 700 linux +  ​RewriteRule ^(git|linux|mysql) - [F] 
-#kolla så att den är borta via webbläsaren.+</​IfModule>​
 </​code>​ </​code>​
-Läs mer om: [[file_permission]]+Testa att det fungerar som tänkt genom att surfa till https://​student.oedu.se/​~dit-login/​wesweb,​ ändra i filen och ladda om osv... 
 + 
 +På övningarna nedan ska du skiva dina svara med hjälp av **vim**. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon2.txt,​ kommandon3.txt… Dessa filer ska ligga i katalogen wesweb i en underkatalog som heter linux och du skall commit in dina svara med git varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är mest av typen “Gör så här och sen så här…”. Gör följande avsnitt: 
 +  * [[op_kommandon2]] 
 +  * [[op_kommandon3]] 
 +  * [[op_kommandon4]] 
 +Dags för lite mer GIT och jobba med ett remote repro. 
 +  * [[wesweb_linux_terminal]]
  
-Gör följande [[wesweb_linux_terminal]] 
 === SQL - grunder === === SQL - grunder ===
   * [[u1_databaser]]   * [[u1_databaser]]
   * [[u2_databaser]] - extra uppgift   * [[u2_databaser]] - extra uppgift
 +
 +Dags att få ordning på phpStorm igen!
 +
   * [[u1_php_databaser]]   * [[u1_php_databaser]]
   * [[join1_databaser]]   * [[join1_databaser]]
 +  * [[birds_databaser]]
 +
 +
  
 === Repetera === === Repetera ===
-  * [[birds_databaser]] 
   * {{:​uppgifter.pdf|Kommandon att träna på inför prov}}   * {{:​uppgifter.pdf|Kommandon att träna på inför prov}}
  
-===== Prov fredagen den 16/11 ===== +==== Prov fredagen den 8/11 ==== 
-Provet kommer bestå av delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan "​testa"​ era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas... +Provet kommer bestå av delar, ni får ta hjälp av vad ni vill utan att interagera med andra människor. Ni kommer att få sitta i en miljö där ni kan "​testa"​ era svar. Alltså kommandopromotetn i linux eller mysqlpromten. TIPS! Skriv bra fusklappar, det kan behövas... 
-  * Del 1 (12.30-13.45) - Kommandon i linux +  * Del 1 Kommandon i linux 
-  * Del 2 (14.00-15.30) - MySQL - select frågor+  * Del 2 MySQL - select frågor 
 +  * Del 3 PHP - MYSQL enkel webbsida där ni visar resultatet från någon typ av sökning i databas. 
    
 === Mer SQL === === Mer SQL ===
Line 38: Line 55:
   * [[lab4]]   * [[lab4]]
   * [[u8_databaser]]   * [[u8_databaser]]
-  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:​et]] 
- 
 === Projekt uppgift === === Projekt uppgift ===
   * [[glosa_projekt]]   * [[glosa_projekt]]
 +
 +==== Några viktiga datum ====
 +
 +===2020-05-15 - Omprov===
 +Omprovet kommer att vara i två delar vardera 90 min. Omprovet kommer att ske på skolan i vanliga salen.
 +  * Del 1 PHP + MySQL (08.10-09.40)
 +  * Del 2 Linux (09.50-11.20)
 +Det är absolut inte inte alla som ska göra detta prov utan jag tar in anmälan, några behöver bara göra den ena delen.
 +
 +===2020-05-29 Redovisning av projekt===
 +  * Ni ska enligt ett givet körschema visa vad ni har gjort via skärmdelning (10 min) till Joakim och Daniel i Discord. Körschemat kommer senare. Ni har inte så mycket tid att redovisa på så se till att ni har kört igenom er redovisning fler gånger innan ni verkligen redovisar. Viktigt att ni gör det så ni är säkra på att ni hinner visa det ni vill visa på den tid ni har fått.
 +  * Ni ska lämna in den slutgiltiga projektplanen (den som matchar det ni har gjort) via mail till Joakim, Joakim kommer sen att dela projektplanen till Daniel.
 +  * Ni ska lämna in koden till Daniel (Daniel bestämmer hur)
 +  * Ni ska ha "git commit && git push" koden till Gitlab när det gäller Joakim, detta ska ni göra kontinuerligt!
  
 <php> <php>
 /* /*
 +
 +
 +
 +  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:​et]]
  
   * [[project_2017]]   * [[project_2017]]