Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
kurs_webbserverprog1 [2019-01-25 14:20]
Joakim Forsgren
kurs_webbserverprog1 [2019-09-18 13:43]
Joakim Forsgren
Line 3: Line 3:
 [[kursrad_webbserverprogrammering_1]] [[kursrad_webbserverprogrammering_1]]
  
 +[[kurs_webbserverprog1_time]]
  
-=== GIT ===+=== GIT och Kommandon i LINUX === 
 +  * [[op_kommandon1]] - navigera + hantera filer och kataloger via cli 
 +  * Läs mer om: [[file_permission]] 
 +  * [[kommandon_file_permission]] 
 +Kör vimtutor
   * [[git_1]]   * [[git_1]]
   * [[git_2]]   * [[git_2]]
- +  * [[git_3]] 
-=== LINUX === +Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Skapa en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. Ta gärna reda på hur det fungerar med .htaccess och även mod_rewrite..:-)
-Du ska ändra filrättigheterna på din katalog som heter "​linux",​ detta för att ingen annan ska kunna se vad du gör via en webläsare.+
 <code bash> <code bash>
-#testa att surfa till http://​student.oedu.se/​~ditt_login/​web1/​ +<​IfModule mod_rewrite.c> 
-#Du bör se en katalog som heter linux +  ​RewriteEngine on 
-chmod 700 linux +  ​RewriteRule ^(git|linux|mysql) - [F] 
-#kolla så att den är borta via webbläsaren.+</​IfModule>​
 </​code>​ </​code>​
-Läs mer om: [[file_permission]]+Testa att det fungerar som tänkt genom att surfa till https://​student.oedu.se/​~dit-login/​wesweb,​ ändra i filen och ladda om osv... 
 + 
 +På övningarna nedan ska du skiva dina svara med hjälp av **vim**. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon2.txt,​ kommandon3.txt… Dessa filer ska ligga i katalogen wesweb i en underkatalog som heter linux och du skall commit in dina svara med git varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är mest av typen “Gör så här och sen så här…”. Gör följande avsnitt: 
 +  * [[op_kommandon2]] 
 +  * [[op_kommandon3]] 
 +  * [[op_kommandon4]] 
 +Dags för lite mer GIT och jobba med ett remote repro. 
 +  * [[wesweb_linux_terminal]]
  
-Gör följande [[wesweb_linux_terminal]] 
 === SQL - grunder === === SQL - grunder ===
   * [[u1_databaser]]   * [[u1_databaser]]
Line 24: Line 34:
   * [[u1_php_databaser]]   * [[u1_php_databaser]]
   * [[join1_databaser]]   * [[join1_databaser]]
 +  * [[birds_databaser]]
 +
 +<php>
 +/*
  
 === Repetera === === Repetera ===
-  * [[birds_databaser]] 
   * {{:​uppgifter.pdf|Kommandon att träna på inför prov}}   * {{:​uppgifter.pdf|Kommandon att träna på inför prov}}
  
Line 38: Line 51:
   * [[lab4]]   * [[lab4]]
   * [[u8_databaser]]   * [[u8_databaser]]
-  * [[Kod från genomgång av REST-api:et |https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz]]+  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz ​| Kod från genomgång av REST-api:et]]
  
 === Projekt uppgift === === Projekt uppgift ===
   * [[glosa_projekt]]   * [[glosa_projekt]]
 +*/
 +</​php>​
  
 <php> <php>