Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
join1_databaser [2019-10-17 21:32]
Joakim Forsgren [Din uppgift är att skriva några SQL-frågor på dessa två tabeller]
join1_databaser [2019-10-18 09:10] (current)
Joakim Forsgren
Line 207: Line 207:
 Gör en webbsida som visar alla användare, man skall kunna se hur många inlägg varje användare har och man skall kunna klicka på användare eller siffran för antal inlägg och då skall man se en sida som visar alla inlägg för den användaren + att det skall stå vilken användare det är man tittar på. Det skall också finnas en länk tillbaka till sidan som visar alla inlägg. Sidorna skall vara validerade och se trevlig ut. Sidan ska heta mysql3.php och ligga i mappen web under wesweb. Gör en webbsida som visar alla användare, man skall kunna se hur många inlägg varje användare har och man skall kunna klicka på användare eller siffran för antal inlägg och då skall man se en sida som visar alla inlägg för den användaren + att det skall stå vilken användare det är man tittar på. Det skall också finnas en länk tillbaka till sidan som visar alla inlägg. Sidorna skall vara validerade och se trevlig ut. Sidan ska heta mysql3.php och ligga i mappen web under wesweb.
  
 +Kod från genomgång: [[https://​gitlab.com/​jfoeduse/​tevt20]]
  
 <php> <php>