Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
join1_databaser [2018-10-05 14:33]
Joakim Forsgren
join1_databaser [2019-10-18 09:10] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Databaser + enkla JOIN ====== ====== Databaser + enkla JOIN ======
 +<php>
 +/*
 <code sql> <code sql>
 # Eventuellt måste man köra detta kommando för att få GROUP BY att fungera. # Eventuellt måste man köra detta kommando för att få GROUP BY att fungera.
Line 5: Line 7:
 SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,​ '​ONLY_FULL_GROUP_BY',​ ''​));​ SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,​ '​ONLY_FULL_GROUP_BY',​ ''​));​
 </​code>​ </​code>​
 +*/
 +</​php>​
 Gå igenom ''​inner join'',​ ''​left/​right join'',​ ''​group by'',​ ''​count'',​ ''​sub select''​ och ''​having''​ Gå igenom ''​inner join'',​ ''​left/​right join'',​ ''​group by'',​ ''​count'',​ ''​sub select''​ och ''​having''​
 <code type=mysql>​ <code type=mysql>​
Line 18: Line 22:
 </​code>​ </​code>​
  
-Jobba i terminal och skriv dina svar i en fil du kallar **mysql3.txt**. Lägg filen i mappen mysql och skicka in den till bitbucket ​när du är klar.+Jobba i terminal och skriv dina svar i en fil du kallar **mysql3.txt**. Lägg filen i mappen mysql när ni är klar “commitar” och “pushar” ni filen.
  
-Det finns två tabeller i databasen jf_select som ser ut som nedan+Det finns två tabeller i databasen ​**jf_select** som ser ut som nedan
 <​code>​ <​code>​
 mysql> desc join_users; mysql> desc join_users;
Line 53: Line 57:
  
 3. 3.
-Hur många inlägg ​har användaren med user_id 17?+Skriv en fråga som visar hur många inlägg användaren med user_id 17 har gjort (använd count).
  
 4. 4.
-Hur många inlägg ​har användaren med login eb0027?+Skriv en fråga som visar hur många inlägg användaren med login eb0027 ​har (använd count).
  
 5. 5.
Line 201: Line 205:
  
 8. 8.
-Gör en webbsida som visar alla användare, man skall kunna se hur många inlägg varje användare har och man skall kunna klicka på användare eller siffran för antal inlägg och då skall man se en sida som visar alla inlägg för den användaren + att det skall stå vilken användare det är man tittar på. Det skall också finnas en länk tillbaka till sidan som visar alla inlägg. Sidorna skall vara validerade och se trevlig ut.+Gör en webbsida som visar alla användare, man skall kunna se hur många inlägg varje användare har och man skall kunna klicka på användare eller siffran för antal inlägg och då skall man se en sida som visar alla inlägg för den användaren + att det skall stå vilken användare det är man tittar på. Det skall också finnas en länk tillbaka till sidan som visar alla inlägg. Sidorna skall vara validerade och se trevlig ut. Sidan ska heta mysql3.php och ligga i mappen web under wesweb.
  
 +Kod från genomgång: [[https://​gitlab.com/​jfoeduse/​tevt20]]
  
 <php> <php>
 /* /*
 +Kod från genomgång: [[https://​gitlab.com/​jfoeduse/​tevt20]]
 +
 Lite svar Lite svar
 4. 4.