Font Awesome

Du kan placera Font Awesome ikoner nästan var som helst med ett prefix och ikonens namn. De har försökt att göra det så att ikoner visas naturligt tillsammans med texten.

Font Awesome är utformad för att användas med inline-element och det rekommenderas att du är konsekvent med val av HTML-element för att referera dem till i ditt projekt. De tycker om <i> -taggen för korthet och för det faktum att de flesta använder <em> </ em> för framhävda/kursiviserade semantiska text dessa dagar. Om du inte gilla <i> använd <span> som kanske är mer semantiskt korrekt.

Tanken är att du ska börja jobba med det nya och troligen bättre sättet att få in ikoner. Font Awesomes nya och avancerade SVG & JS framework.

Efter genomgång ska ni gå igenom alla steg fram till och med Layering, Text, & Counters och ni börjar här.

Skulle ni bli klara med detta kan ni jobba vidare med det gamla sättet att lägg in ikoner. Man kan hamna i lägen där man inte har någon möjlighet att påverkar markupen som sidan har. Då finns det sätt att få dit ikoner via enbart CSS. Börja här.