Genomgång - Introduktion css

Läs mer om width, max-width and margin: auto.

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>Exempel 2</title>
</head>
<body>
<!-- Nedan själva sidan, där skall du klista in texten och tagga den med rätt taggar -->
 <h1>Testsida</h1>
 <a href="http://iw.park.se">Park</a>
 Text
 <p class="important">Det här är ett stycke. <a href="http://dn.se">DN</a> bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla </p>
 Text
 
<!-- Slut på sidan -->
</body>
</html>
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
}
 
body {
 font-size: 26px;
}
 
h1 {
 font-size: 2em;
 margin: 10px;
 padding: 10px;
}
 
p {
 font-size: 18px;
}
 
p {
 font-size: 35px;
 font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
 background-color: #C1DDF5;
 color: #fa0;
 border: 2px dotted red;
 width: 60%;
 padding: 10px 30px 50px 70px;
 margin: 30px auto;
}
 
a, h1 {
 border: 1px black solid;
}
 
a:hover {
  color: #00ff00;
}
 
p a {
	border: none;
}
 
p a:hover {
  color: #0000ff;
}
 
p.important {
 background-color: #ff0000;
}