Genomgång - Introduktion HTML5

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>Exempel 1</title>
</head>
<body>
<!-- Nedan själva sidan, där skall du klista in texten och tagga den med rätt taggar -->
 
 <h1>Rubrik 1</h1>
 <h2>Rubrik 2</h2>
 <h3>Rubrik 3</h3>
 
 <p>Det här är lite text.<br>
 Det här är lite mer text på en ny rad.
 Det här hör till första stycket.</p>
 
 <p>Det här hör till andra stycket.</p>
 
 <ol>
  <li>Första</li>
  <li>Andra</li>
  <li>Tredje</li>
 </ol>
 
 <ul>
  <li>Vår</li>
  <li>Sommar</li>
  <li>Höst</li>
  <li>Vinter</li>
 </ul>
 
 <table>
  <tr>
   <th>kolumn1</th>
   <th>kolumn2</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>data1</td>
   <td>data2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>data3</td>
   <td>data4</td>
  </tr>
 </table>
 
 <a href="http://vklass.se">vklass</a><br>
 
 <img src="falskbluff.jpg" alt="falskbot" width="400">
 <img src="http://gfx2.aftonbladet-cdn.se/image/21305486/485/normal/c50aef04cdedf/falskbluff.jpg" alt="falskbot" width="400">
 
 <form>
  First name: <input type="text" name="fname"><br>
  Last name:<input type="text" name="lname"><br>
  <select>
   <option value="volvo">Volvo</Option>
   <option value="saab">Saab</Option>
  </select> 
  <input type="submit" value="Knapp">
 </form> 
<!-- Slut på sidan -->
</body>
</html>