Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
css_zengarden [2015-09-08 10:59]
Daniel Viström
css_zengarden [2017-09-01 14:54] (current)
Line 12: Line 12:
 </​php>​ </​php>​
  
-Ladda ner html och exempel-css på hemsidan. Om du hellre vill starta med en tom CSS så får du gärna göra det. HTML-koden får ej ändras.+Ladda ner html och exempel-css på hemsidan. Om ni hellre vill starta med en tom CSS så får ni gärna göra det. HTML-koden får ej ändras.
  
  
 ===== Redovisning ===== ===== Redovisning =====
-När ni tycker att ni är klara skickar ni in er css och tillhörande bilder, alla bilder skall ligga in samma mapp som css-filen.+När ni tycker att ni är klara skickar ni in er css och tillhörande bilder, alla bilder skall ligga samma mapp som css-filen.
  
 Lycka till! Lycka till!