Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cms [2019-04-01 06:57]
Joakim Forsgren
cms [2019-04-01 07:01]
Joakim Forsgren
Line 3: Line 3:
   * Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.   * Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
   * Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.   * Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
-Kunskapskrav+Kunskapskrav som berörs
   * Eleven beskriver webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder ett webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet.   * Eleven beskriver webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder ett webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet.
  
Line 11: Line 11:
 Utöver att installera kommer ni som uppgift att få göra en sökning på internet där ni ska : Googla: "WordPress vs. Drupal". Ni ska skriva en text där ni jämför WordPress med Drupal. Tänk på att spara alla källor ni hittar. Det är viktigt att ni kan referera olika synpunkter till olika källor. I uppgiften ska ni och också testa Wordpress och Drupal själva för kunna komma med några egna reflektioner utöver det ni hittar vid era sökningar. Utöver att installera kommer ni som uppgift att få göra en sökning på internet där ni ska : Googla: "WordPress vs. Drupal". Ni ska skriva en text där ni jämför WordPress med Drupal. Tänk på att spara alla källor ni hittar. Det är viktigt att ni kan referera olika synpunkter till olika källor. I uppgiften ska ni och också testa Wordpress och Drupal själva för kunna komma med några egna reflektioner utöver det ni hittar vid era sökningar.
  
-Mer info om hur ni ska redovisa er "rapport" kommer senare.+Mer info om hur ni ska redovisa er "rapport" kommer senare. Det är ganska sannolikt att ni i rapporten även ska skriva om webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på.