CMS - Drupal, Wordpress

Centralt innehåll som berörs i denna övning:

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.

Kunskapskrav som berörs

 • Eleven beskriver webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder ett webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet.

Det kommer att ta tid att installer CMS och vår server kommer att få det jobbigt. Ni kan därför under tiden installationen håller på läsa om olika CSM på https://www.cms-garden.org/.

Utöver att installera kommer ni som uppgift att få göra en sökning på internet där ni ska : Googla: “WordPress vs. Drupal”. Ni ska skriva en text där ni jämför WordPress med Drupal. Tänk på att spara alla källor ni hittar. Det är viktigt att ni kan referera olika synpunkter till olika källor. I uppgiften ska ni och också testa Wordpress och Drupal själva för kunna komma med några egna reflektioner utöver det ni hittar vid era sökningar.

Mer info om hur ni ska redovisa er “rapport” kommer senare. Det är ganska sannolikt att ni i rapporten även ska skriva om webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på.

 • Sitter ni i windows, ladda ner tex Putty
 • SSH:s standard port är 22 men på denna server är den satt till 3690
 • Samma login och lösen som ni fick för att logga in via phpStorm.
 • Server: student.oedu.se
  • Via terminal: ssh -p 3690 ert_login@student.oedu.se
  • Via putty så skriv in och spara dina uppgifter, välj sedan “open”.
 • När ni lyckats logga in så finns lite info i filen konto.txt, lista innehållet via “cat konto.txt”

Följande uppgifter om databasen måste ni ha tillhands innan ni går vidare.

hostname: localhost
db: ert_login
login: ert_login
password: ert_lösenord
 • Via terminal
  cd
  cd public_html
  wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
  tar xzf latest.tar.gz
 • Starta en webbläsare och gå till adressen: https://student.oedu.se/~ert_login/wordpress/
 • Läs noga och fyll i rätt uppgifter för databas mm. Se till att spara lösen mm.
 • Starta en annan webbläsare i “incognito” läge och gå till adressen: https://student.oedu.se/~ert_login/wordpress/
 • Genom att växla mellan dessa två webbläsare ska ni se till att få till en snygg sida.
 • Via terminal
  cd
  cd public_html
  wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz
  tar xzf tar.gz
  # Aktuell version av drupal
  mv drupal-8.6.13 drupal
 • Starta en webbläsare och gå till adressen: https://student.oedu.se/~ert_login/drupal/
 • Läs noga och fyll i rätt uppgifter för databas mm. Se till att spara lösen mm. Välj gärna demo_umami för att få in lite data.
 • Starta en annan webbläsare i “incognito” läge och gå till adressen: https://student.oedu.se/~ert_login/drupal/
 • Genom att växla mellan dessa två webbläsare ska ni se till att få till en snygg sida.