Bootstrap 1

 1. Gå igenom denna Tutorial
 2. Ni ska jobba vidare med denna kod
  1. Fixa till resultatet från söket, det ska bli en tabell stylad med bootstrapklasser
  2. Fixa till så att man får bra feedback på login sidan, lämpliga alerts från bootstrap
  3. Fixa till Start-sidan så den innehåller mer än bara några bilder.
  4. Ni ska lägga in er frågesport. Obs! Behåll den gamla, kopiera bara in det som behövs i denna uppgift. Ni ska i så stor grad som möjligt sätta er design utifrån att anpassa er markup och era klasser så att ni får layouten från bootstrap.
   1. Ni ska lägga in lämpliga fontawesome ikoner.
   2. Fixa felmeddelanden.
   3. Se till så att era felmeddelanden stylas som boostrap alerts.
   4. Styla upp allt.
   5. Lämpligt kan vara att samla alla länkar (Topplista, svara osv…) i en dropdown meny (bootstrap)
   6. Styla om era radio och checkboxar “the boostrap way”. Nu ska ni ha två varianter av frågesporten och olika sätt att styla radio + checkbox.
  5. Lägg in er gästbok och se till att den stylas via boostrapklasser, ni får inte använda den CSS ni har gjort när ni gjorde gästboksuppgiften. Se till att felmeddelanden mm presenteras som boostrap alerts.
function set_message($message, $type = 'info') {
 $types = [
  'secondary',
  'primary',
  'light',
  'dark',
  'success',
  'info',
  'warning',
  'danger',
 ];
 if (in_array($type, $types)) {
  $_SESSION['message'][$type][] = $message;
 }
 else {
  set_message($type . ' is unknown type', 'danger');
 }
}
 
function get_messages() {
 if (!empty($_SESSION['message'])) {
  foreach ($_SESSION['message'] as $key1 => $type) {
   if (!empty($type)) {
    foreach ($type as $message) {
//     echo strtoupper($key1) . '! ' . $message . '<br>';
     echo '
     <div class="alert alert-' . $key1 . ' alert-dismissible fade show" role="alert">
      <strong>' . strtoupper($key1) . '!</strong>' . $message . '
      <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
       <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
     </div>
     ';
 
    }
   }
  }
 }
 unset($_SESSION['message']);
}