Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bildformat1 [2019-01-25 08:26]
Joakim Forsgren
bildformat1 [2019-11-15 13:10] (current)
Mattias Hamberg [Gör denna uppgift genom att göra och dokumentera varje steg nedan:]
Line 21: Line 21:
   - Tillvägagångssätt:​ - tänk ut hur ni skall gå tillväga för att testa era hypoteser och skriv ner det.   - Tillvägagångssätt:​ - tänk ut hur ni skall gå tillväga för att testa era hypoteser och skriv ner det.
   - Resultat: - resultatet av tillvägagångssättet.   - Resultat: - resultatet av tillvägagångssättet.
-  - Slutsats: - vad har ni dragit för slutsatser? +  - Diskussion: - Vad har ni dragit för slutsatser? Diskutera er hypotes jämfört med ert resultat.
-  - Diskussion: - Diskutera er hypotes jämfört med ert resultat.+
   - Internetfakta:​ Ta reda på en del om de olika formaten (tif, jpeg, png) och skriv ner längst bak i rapporten.   - Internetfakta:​ Ta reda på en del om de olika formaten (tif, jpeg, png) och skriv ner längst bak i rapporten.