Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bildformat1 [2019-11-15 13:10]
Mattias Hamberg [Gör denna uppgift genom att göra och dokumentera varje steg nedan:]
bildformat1 [2020-01-27 12:54] (current)
Mattias Hamberg [Skriv en kort rapport som innehåller följande steg:]
Line 16: Line 16:
 Vilket fil-format som är lämpligast kan betyda en massa olika, det kan bero på varför man sparar bilden, är det för att visa på en hemsida, för att jobba vidare med den eller något annat? Tänk ut ett antal olika ”case” och redogör för varje. ​ Sen så kan man spara i formaten png och jpeg på en massa olika sätt med olika komprimering osv... Ibland vill man ha bilder som tar lite plats och ibland bilder som har hög kvalité osv. Vilket fil-format som är lämpligast kan betyda en massa olika, det kan bero på varför man sparar bilden, är det för att visa på en hemsida, för att jobba vidare med den eller något annat? Tänk ut ett antal olika ”case” och redogör för varje. ​ Sen så kan man spara i formaten png och jpeg på en massa olika sätt med olika komprimering osv... Ibland vill man ha bilder som tar lite plats och ibland bilder som har hög kvalité osv.
  
-===Gör denna uppgift genom att göra och dokumentera varje steg nedan:=== +===Skriv en kort rapport som innehåller följande ​steg:=== 
-  - Uppgift: - skriv ner vad er uppgift ​är... Ni får formulera ​den själv utifrån ​det ovan lite mer konkret än det ovan är ett måste ;-) +  - Uppgift: - Skriv ner vad uppgiften ​är. Formulera ​den själv utifrån ​ovanstående information och skapa några olika "​case"​. 
-  - Hypotes: - idéer om hur det borde vara, skriv ner dem, tänk på att det finns flera olika ”case”+  ​Material: ​Ta reda på och skriv ner information om de olika formaten (tif, jpeg, pngoch tänk på att ange källor. 
-  - Tillvägagångssätt: - tänk ut hur ni skall gå tillväga för att testa era hypoteser ​och skriv ner det+  - Hypotes: - Formulera hur du tror det kommer att gå hur det borde vara i de olika casen
-  - Resultat: - resultatet av tillvägagångssättet+  - Metod: - Berätta ​hur du går tillväga för att lösa uppgiften och testa dina hypoteser. 
-  - Diskussion: - Vad har ni dragit ​för slutsatser? Diskutera er hypotes ​jämfört ​med ert resultat+  - Resultat: - Rapportera ​resultatet av din metod för de olika casen
-  - Internetfakta:​ Ta reda på en del om de olika formaten (tif, jpeg, png) och skriv ner längst bak i rapporten.+  - Diskussion: - Berätta vilka slutsatser du dragit ​och jämför din hypotes med dina resultat.
  
 **Redovisning:​**\\ **Redovisning:​**\\
 Skicka in rapporten. Skicka in rapporten.
  
-<​php>​ +**Extra klurigt**\\ 
-/+Den som vill får skriva sin rapport i markdown-format (.md)Läs mer om Markdown-filer på: https://www.markdownguide.org/I annat fall går det utmärkt att skriva i Words eller motsvarande ordbehandlare.
-<​code>​ +
-    4269  2 feb 15.46 color_8.png +
-   ​17241 ​ 2 feb 15.48 color.jpg +
-    4698  2 feb 15.47 color.png +
- ​3025476 ​ 2 feb 15.45 color.tif +
-  424367 ​ 2 feb 15.52 jmi_1000px_8.png +
-  146849 ​ 2 feb 15.52 jmi_1000px.jpg +
- ​1706906 ​ 2 feb 15.51 jmi_1000px.png +
- ​3037464 ​ 2 feb 15.50 jmi_1000px.tif +
-18263588 ​ 2 feb 15.11 jmi.tif +
-</​code>​ +
-*/ +
-</​php>​+