Bildformat (tif, jpeg, png)

OBS! Jobba i GIMP!

Ni kommer att få två bilder i *.tif format båda bilder är nog lika stora (1000x1000px),
Bild 1 - jimi_1000px.tif
Bild 2 - color_1000px.tif
Ni kan hitta bilderna här

Uppgift:

Er uppgift är att fundera ut vilket fil-format som är lämpligast för en viss bild i ett visst sammanhang och för att göra det lite enklare så kommer ni bara att ha tre att välja på. .tif, .jpeg eller .png!

Vilket fil-format som är lämpligast kan betyda en massa olika, det kan bero på varför man sparar bilden, är det för att visa på en hemsida, för att jobba vidare med den eller något annat? Tänk ut ett antal olika ”case” och berätta om varje case, exempelvis långtidsförvaring, publicering på webbplats, som tumnagel-bild, ikon eller dylikt. Därefter kan man spara i formaten png och jpeg på en massa olika sätt med olika mycket komprimering osv… Ibland vill man ha bilder som tar lite plats och går snabbt att läsa in och visa och ibland vill man ha bilder som har väldigt hög kvalité osv.

Generellt kan man säga att man eftersträvar en kompromiss där man uppnår en så liten fil som möjligt med en så hög bildkvalitet möjligt. Och för att uppnå det är det bra att känna till hur de olika bildformaten fungerar och beter sig. (Generellt kan man också säga att dagens allt snabbare internet gjort det mindre och mindre viktigt att hålla filerna små, vilket har lett till att bildkvalitén på internet ökat avsevärt de senaste årtiondena)

Skriv en kort rapport som innehåller följande steg:

  1. Uppgift: - Skriv ner vad uppgiften är. Formulera den själv utifrån ovanstående information och skapa några olika “case”.
  2. Material: - Ta reda på och skriv ner information om de olika formaten (tif, jpeg, png) och tänk på att ange källor.
  3. Hypotes: - Formulera hur du tror det kommer att gå hur det borde vara i de olika casen.
  4. Metod: - Berätta hur du går tillväga för att lösa uppgiften och testa dina hypoteser.
  5. Resultat: - Rapportera resultatet av din metod för de olika casen.
  6. Diskussion: - Berätta vilka slutsatser du dragit och jämför din hypotes med dina resultat.

Redovisning:
Skicka in rapporten.

Extra klurigt
Den som vill får skriva sin rapport i markdown-format (.md). Läs mer om Markdown-filer på: https://www.markdownguide.org/. I annat fall går det utmärkt att skriva i Words eller motsvarande ordbehandlare.