Bildformat (tif, jpeg, png)

OBS! Jobba i GIMP!

Ni kommer att få två bilder i *.tif format båda bilder är nog lika stora (1000x1000px),
Bild 1 - jimi_1000px.tif
Bild 2 - color_1000px.tif
Ni kan hitta bilderna här

Uppgift:

Er uppgift är att fundera ut vilket fil-format som är lämpligast för en viss bild i ett visst sammanhang och för att göra det lite enklare så kommer ni bara att ha tre att välja på. .tif, .jpeg eller .png!

Det kan vara väldigt förvirrande när man pratar om storlek på bilder, vi ska därför införa två begrepp att underlätta när man ska förklara saker. Storlek och Tyngd!.

Vilket fil-format som är lämpligast kan betyda en massa olika, det kan bero på varför man sparar bilden, är det för att visa på en hemsida, för att jobba vidare med den eller något annat? Tänk ut ett antal olika ”case” och redogör för varje. Sen så kan man spara i formaten png och jpeg på en massa olika sätt med olika komprimering osv… Ibland vill man ha bilder som tar lite plats och ibland bilder som har hög kvalité osv.

Skriv en kort rapport som innehåller följande steg:

  1. Uppgift: - Skriv ner vad uppgiften är. Formulera den själv utifrån ovanstående information och skapa några olika “case”.
  2. Material: - Ta reda på och skriv ner information om de olika formaten (tif, jpeg, png) och tänk på att ange källor.
  3. Hypotes: - Formulera hur du tror det kommer att gå hur det borde vara i de olika casen.
  4. Metod: - Berätta hur du går tillväga för att lösa uppgiften och testa dina hypoteser.
  5. Resultat: - Rapportera resultatet av din metod för de olika casen.
  6. Diskussion: - Berätta vilka slutsatser du dragit och jämför din hypotes med dina resultat.

Redovisning:
Skicka in rapporten.

Extra klurigt
Den som vill får skriva sin rapport i markdown-format (.md). Läs mer om Markdown-filer på: https://www.markdownguide.org/. I annat fall går det utmärkt att skriva i Words eller motsvarande ordbehandlare.