Lab: Format på bildfiler (tif, jpeg, png)

OBS! Jobba i GIMP!

Ni kommer att få två bilder i *.tif format båda bilder är nog lika stora (1000x1000px),
Bild 1 - jimi_1000px.tif
Bild 2 - color_1000px.tif
Ni kan hitta bilderna här

Uppgift:

Er uppgift är att fundera ut vilket fil-format som är lämpligast för en viss bild i ett visst sammanhang och för att göra det lite enklare så kommer ni bara att ha tre att välja på. .tif, .jpeg eller .png!

Det kan vara väldigt förvirrande när man pratar om storlek på bilder, vi ska därför införa två begrepp att underlätta när man ska förklara saker. Storlek och Tyngd!.

Vilket fil-format som är lämpligast kan betyda en massa olika, det kan bero på varför man sparar bilden, är det för att visa på en hemsida, för att jobba vidare med den eller något annat? Tänk ut ett antal olika ”case” och redogör för varje. Sen så kan man spara i formaten png och jpeg på en massa olika sätt med olika komprimering osv… Ibland vill man ha bilder som tar lite plats och ibland bilder som har hög kvalité osv.

Gör denna uppgift genom att göra och dokumentera varje steg nedan:

  1. Uppgift: - skriv ner vad er uppgift är… Ni får formulera den själv utifrån det ovan - lite mer konkret än det ovan är ett måste ;-)
  2. Hypotes: - idéer om hur det borde vara, skriv ner dem, tänk på att det finns flera olika ”case”.
  3. Tillvägagångssätt: - tänk ut hur ni skall gå tillväga för att testa era hypoteser och skriv ner det.
  4. Resultat: - resultatet av tillvägagångssättet.
  5. Diskussion: - Vad har ni dragit för slutsatser? Diskutera er hypotes jämfört med ert resultat.
  6. Internetfakta: Ta reda på en del om de olika formaten (tif, jpeg, png) och skriv ner längst bak i rapporten.

Redovisning:
Skicka in rapporten.