Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bildformat1 [2019-01-25 08:24]
Joakim Forsgren
bildformat1 [2019-01-25 08:26] (current)
Joakim Forsgren
Line 10: Line 10:
 ===Uppgift:​=== ===Uppgift:​===
  
-Er uppgift är att fundera ut vilket fil-format som är lämpligast för en viss bild i ett visst sammanhang och för att göra det lite enklare så kommer ni bara att ha två att välja på. .tif, .jpeg eller .png!+Er uppgift är att fundera ut vilket fil-format som är lämpligast för en viss bild i ett visst sammanhang och för att göra det lite enklare så kommer ni bara att ha tre att välja på. .tif, .jpeg eller .png!
  
 Det kan vara väldigt förvirrande när man pratar om storlek på bilder, vi ska därför införa två begrepp att underlätta när man ska förklara saker. **Storlek och Tyngd!**. Det kan vara väldigt förvirrande när man pratar om storlek på bilder, vi ska därför införa två begrepp att underlätta när man ska förklara saker. **Storlek och Tyngd!**.