Anders Genomgång 06 - Fakultet och talföljd

<?php
include('head.php');         
// Beräkna fakultet.
 
$tal = 4;
 
echo 'Fakulteten av ' . $tal . ':<br>';
echo $tal . '! = ';
 
$resultat=1;
$i=$tal;
while ($i >= 1){ // Börja på tal och "vandra" ner till 1
 $resultat *= $i; // Multiplicera resultatet med $i varje varv.
 
 echo $i;
 if ($i > 1){ // Om det inte är sista varvet
  echo ' * ';
 }
 $i--;
}
 
echo ' = ' . $resultat;
 
echo '<br><br>';
 
// talföljd: 1, 5, 9, 13, 17, 21 ... osv. (Lägg på 4 på varje tal)
// Beräkna summan av de n första talen.
 
$n = 41;
 
$tal = 1;
$resultat = 0;
$i = 0;
while ($i < $n){ // kör n varv.
 $resultat += $tal;
 
 echo $tal;
 if ($i < $n - 1){ // Om det inte är sista varvet
  echo ' + ';
 }
 $tal+=4;      // Öka tal med 4 varje varv.
 $i++;
}
 
echo ' = ' . $resultat;
 
 
 
include('foot.php');
?>