Tips till uppgift 8 ($_SESSION)

<?php
include('head.php');
 
session_name('anders'); // Döp din session till ditt login.
session_start(); 
//Sessionvariabler lagras tillfälligt på servern. 
//Postvariabler existerar bara en gång när sidan laddas. 
//Sessionvariablerna finns kvar tills webbläsaren stängs, eller tills man "dödar" sessionen.
 
 
if(!isset($_SESSION['arr1'])){  // För att slippa felmeddelanden då $_SESSION inte har nåt med index 'arr1'
  $_SESSION['arr1'] = array(); // Skapar en ny tom array
}
 
 
if(isset($_POST['submit'])){  // För att slippa felmeddelande första gången sidan laddas och inget är inmatat
  $_SESSION['arr1'][] = $_POST['inmatning'];
}
 
$i=0;							 // Skriver ut värdena i arrayen
while ($i < count($_SESSION['arr1'])) { 
 echo $_SESSION['arr1'][$i] . ' '; 
 // OBS! på index 'arr1' i arrayen $_SESSION ligger arrayen vi har värden i (dvs array i array)
 $i++;
} 
?>
 
<form method="post">
 Skriv nåt: <input type="text" name="inmatning"><br>
 <input type="submit" name="submit" value="Skicka">
</form>
 
<?php
include('foot.php');
?>