Anders Genomgång 05 - Arrayer

PowerPoint om arrayer: PDF PowerPoint-fil

<?php
// Skapa array
// Lägga in data i array
// Skriva ut ett värde på en speciell position
// Array i en array
include('head.php');
 
$names = array ('Anders', 'Lisa', 'Micke');
echo $names; // Funkar inte så bra utan vi måste hitta ny variant.
echo '<br><br>';
print_r($names); // Bra för att testa program, men inte det man vill få ut annars.
echo $names[1] . '<br><br>'; // Andra namnet skrivs ut (index startar från 0).
 
$i=0;
while ($i < 3) {   // Använd en loop för att gå igenom allt innehåll.
 echo 'Namn ' . $i . ' är: ' . $names[$i] . '<br>';
 $i++;
}
 
$i=0;
while ($i < count($names)) {   // count() tar reda på hur många det finns i en array
 echo 'Namn ' . $i . ' är: ' . $names[$i] . '<br>';
 $i++;
}
 
$i=1;
while ($i < 11) { // Loop kan användas för att sätta värden. (5ans tabell i en array);
 $arr[$i] = $i*5;
 $i++;
}
print_r($arr);
echo '<br><br>';
 
$arr[] = 55;  // Startar på nästa lediga position i arrayen när ingen nyckel anges.
 
print_r($arr);
echo '<br><br>';
 
 
$users = array(); // Skapa en tom array.
 
$users[] = array ( // Array i en array, med strängar som nycklar.
 'username' => 'Anders',
 'password' => 'Test123',
 'favorite_colors' => array('Red','Green','Yellow')
); 
 
 
$users[] = array ( // En ny user
 'username' => 'Sandra',
 'password' => 'Test123',
 'favorite_colors' => array('Blue','Black','Orange')
);
 
print_r($users); // Vad har vi i arrayen?
echo '<br><br>';
 
// Skriv ut username för user 1
echo $users[1]['username'];  // Först yttre nyckeln, sedan inre nyckeln.
echo '<br><br>'; 
 
// Skriv ut 3:e favoritfärgen för user 0
echo $users[0]['favorite_colors'][2];  // Först yttre nyckeln, sedan inre nyckeln.
echo '<br><br>'; 
 
 
include('foot.php');
?>