Exempel - Varannan

<?php
 include('head.php');         
 
 
 
 // Loop som skriver ut varannan rad "vit" och varannan rad "svart"
 
 $i = 0;
 while ($i < 20){ // Loopar 20 varv
 
  // %-operatorn ger resten (det som blir över efter division).
  // Vid division kan man bara få resten 0 eller 1, (varannan gång)
  if ($i % 2 == 0){  
   echo 'vit<br>';
  } else{
   echo 'svart<br>';
  }
 
  $i++;
 }
 
 
 include('foot.php');
 
?>