Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

amprog_04_ex1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Exempel - While-sats i en While-sats ======
 +
 +
 +<code php>
 +<?php
 +include('​head.php'​); ​                 /*include head.php resp. foot.php är ett bra sätt att få flera sidor att se
 +                                        likadana ut utan att behöva skriva samma kod i varje fil. Ändrar man
 +                                        dessutom i head.php ändras det på alla sidor samtidigt!*/​
 + 
 +//Gör en tabell som skriver ut tal 1 - 100 i en tabell med tio tal på varje rad.
 + 
 +$i = 0;  //Tiotal
 +echo '<​table>';​
 +while ($i < 10){    // Loopa $i från 0 - 9
 +  echo '<​tr>'; ​     // Ny rad
 +  $j = 1;           // $j = ental
 +  while ($j < 11){  // För varje värde på $i loopas $j från 1 - 10.
 +    $ut = $i * 10 + $j; 
 +    echo '<​td>'​ . $ut . '</​td>'; ​ // En cell för varje varv i loopen.
 +    $j++;
 +  }
 +  echo '</​tr>'; ​    // Slut på rad
 +  $i++;
 +}
 +echo '</​table>';​
 +
 +include('​foot.php'​);​
 +</​code>​
 +
 +