Exempel - While-sats i en While-sats

<?php
include('head.php');         /*include head.php resp. foot.php är ett bra sätt att få flera sidor att se
                    likadana ut utan att behöva skriva samma kod i varje fil. Ändrar man
                    dessutom i head.php ändras det på alla sidor samtidigt!*/
 
//Gör en tabell som skriver ut tal 1 - 100 i en tabell med tio tal på varje rad.
 
$i = 0; //Tiotal
echo '<table>';
while ($i < 10){  // Loopa $i från 0 - 9
 echo '<tr>';   // Ny rad
 $j = 1;      // $j = ental
 while ($j < 11){ // För varje värde på $i loopas $j från 1 - 10.
  $ut = $i * 10 + $j; 
  echo '<td>' . $ut . '</td>'; // En cell för varje varv i loopen.
  $j++;
 }
 echo '</tr>';   // Slut på rad
 $i++;
}
echo '</table>';
 
include('foot.php');