Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amprog_04 [2017-09-25 08:06]
Anders Mosshäll
amprog_04 [2017-09-27 08:01] (current)
Anders Mosshäll
Line 30: Line 30:
 $tal = 1;                             // Startvärde $tal = 1;                             // Startvärde
 while($tal<21){                       // Villkor while($tal<21){                       // Villkor
-  echo 'Nu är talet ' . $tal . '<br />';+  echo 'Nu är talet ' . $tal . '<br>';
   $tal++;                             // Förändra värdet ($tal++; är samma sak som $tal = $tal + 1;)   $tal++;                             // Förändra värdet ($tal++; är samma sak som $tal = $tal + 1;)
 } }
    
- echo '<br /><br />';+ echo '<br><br>';
    
    
Line 62: Line 62:
      
      
-  echo '<br /><br />';+  echo '<br><br>';
    
 /* Exempel 3 -Summera alla positiva tal som är delbara med 3 tills summan blir mer än  /* Exempel 3 -Summera alla positiva tal som är delbara med 3 tills summan blir mer än 
Line 75: Line 75:
   $tal = $tal + 3;   $tal = $tal + 3;
 } }
-echo 'Antal tal: ' . $antal . '<br />'; +echo 'Antal tal: ' . $antal . '<br>'; 
-echo 'Summan är: ' . $summa . '<br />';+echo 'Summan är: ' . $summa . '<br>';