Anders Genomgång 04 - Loopar

Vi vill göra kod av det som följande flödesschema visar:

Skriv ut talen från 1 till 20.


Skriv ut de första 20 talen som är delbara med 3.


Summera tal som är delbara med 3.

<?php
include('head.php');         /*include head.php resp. foot.php är ett bra sätt att få flera sidor att se
                    likadana ut utan att behöva skriva samma kod i varje fil. Ändrar man
                    dessutom i head.php ändras det på alla sidor samtidigt!*/
 
//Exempel 1 - Skriv ut alla tal mellan 1-20.
 
$tal = 1;               // Startvärde
while($tal<21){            // Villkor
 echo 'Nu är talet ' . $tal . '<br>';
 $tal++;               // Förändra värdet ($tal++; är samma sak som $tal = $tal + 1;)
}
 
 echo '<br><br>';
 
 
 // Exempel 2 -Skriv ut de första 20 talen som är delbara med 3 samt summera dem.
 
 $i = 0; // "Räknare", denna variabel ska hålla koll på varv i loopen
 $tal = 3; 
 $summa = 0;
 while ($i < 20){ // Loop som körs 20 varv ($i börjar på 0)
 
 $summa = $summa + $tal;
 echo $tal;
 
 if ($i < 19){ // om det inte är sista varvet skriver vi ut ' + '
  echo ' + ';
 }
 
 $tal += 3; // $tal += 3 är samma sak som $tal = $tal + 3
 $i++;
 }
 
 // efter loopen är summan klar.
 echo ' = ' . $summa; 
 
 
 
 
 
 echo '<br><br>';
 
/* Exempel 3 -Summera alla positiva tal som är delbara med 3 tills summan blir mer än 
  eller lika med 1000. Ange antal tal som behövs.*/
 
$summa = 0;             // Startvärde
$antal = 0;
$tal = 3;
while($summa < 1000){        // Villkor
 $summa = $summa + $tal;      // Förändra värdet
 $antal++;
 $tal = $tal + 3;
}
echo 'Antal tal: ' . $antal . '<br>';
echo 'Summan är: ' . $summa . '<br>';
 
 
include('foot.php');
?>

head.php:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>Exempel 1</title>
</head>
<body>

foot.php:

</body>
</html>