Anders Exempel - Textinlägg

Ladda ner denna mall som utgångspunkt för detta exempel: Exempel_mall

 
<?php 
 
 
  print_r($_GET);          // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
  echo '<br />';
  print_r($_POST);         // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
  echo '<br /><br />';
 
  if (isset($_POST['submit'])){   // Körs bara om man tryckt på submit-knappet.
   if ($_POST['text'] == ''){   // Text måste anges
    echo '<div class="error">Du måste ange ett meddelande</div>';
   } else{
    echo 'Du har skrivit detta inlägg: <br />' 
    echo nl2br($_POST['text']); //Funktionen nl2br byter ut newline markering till <br />
 
    // Skicka mail:
    $mail_to = 'example@example.com';
    $subject = 'Du har fått inlägg';
    $message = $_POST['text'];
 
    mail($mail_to,$subject,$message);
 
 
   }
 
 
 
 
  } else{
   $_POST['namn'] = '';
 
  }
 
?>
 
 <form method="post">                 
  Namn: <input type="text" name="namn" value="<?php echo $_POST['namn']?>"/><br />  <!-- Skriver variabeln $_POST['namn'] som defaultvärde i input -->
  Meddelande:<br /> 
  <textarea rows="4" cols="50" name="text"></textarea><br />
  <input type="submit" name="submit" value="Klar" />
 </form>
 
</body>
</html>