Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
amprog_02 [2017-08-29 15:30]
Anders Mosshäll
amprog_02 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 8: Line 8:
 <html lang="​sv">​ <html lang="​sv">​
 <​head>​ <​head>​
-  <meta charset="​utf-8" ​/+  <meta charset="​utf-8">​ 
-  <link rel="​stylesheet"​ href="​style.css" ​/>+  <link rel="​stylesheet"​ href="​style.css">​
   <​title>​php-exempel</​title>​   <​title>​php-exempel</​title>​
 </​head>​ </​head>​
Line 24: Line 24:
   */   */
   echo '<​h1>​Nu ska vi lära oss lite om variabler</​h1>'; ​ // HTML-taggar skrivs in i strängarna.   echo '<​h1>​Nu ska vi lära oss lite om variabler</​h1>'; ​ // HTML-taggar skrivs in i strängarna.
-  echo '<​br ​/>'; ​       // Ny rad. +  echo '<​br>'; ​       // Ny rad. 
   $name1 = '​4Bertil'; ​  //​string (textsträng)  ​   $name1 = '​4Bertil'; ​  //​string (textsträng)  ​
   $name2 = '​3Stina';​   $name2 = '​3Stina';​
Line 31: Line 31:
    
   echo $name1;   echo $name1;
-  echo '<​br ​/>';+  echo '<​br>';​
   echo $name1 + $name2; ​   // cast till siffra för att det är en beräkning (cast = "byta datatyp"​)   echo $name1 + $name2; ​   // cast till siffra för att det är en beräkning (cast = "byta datatyp"​)
-  echo '<​br ​/>';+  echo '<​br>';​
   echo $name1 . $name2; ​   // string concatenation (slå ihop strängar).   echo $name1 . $name2; ​   // string concatenation (slå ihop strängar).
-  echo '<​br ​/>';+  echo '<​br>';​
    
   echo $name1 . $name2.'<​br/>'; ​ // Radbrytning kan göras på samma rad.   echo $name1 . $name2.'<​br/>'; ​ // Radbrytning kan göras på samma rad.
Line 42: Line 42:
   $tal3 = $tal1 + $tal2; ​ // skapar ny variabel innehållande ett heltal som blir summan av de två talen.   $tal3 = $tal1 + $tal2; ​ // skapar ny variabel innehållande ett heltal som blir summan av de två talen.
   echo $tal3;   echo $tal3;
-  echo '<​br ​/>';+  echo '<​br>';​
   $tal3 = $tal1 . $tal2; ​ // cast till string för att punkt slår ihop två strängar.   $tal3 = $tal1 . $tal2; ​ // cast till string för att punkt slår ihop två strängar.
-  echo $tal3 . '<​br ​/>';+  echo $tal3 . '<​br>';​
    
-  echo '​Beräkning:​ ' . ($tal3 + $tal2) . '<​br ​/>'; ​    // OBS! Parentes. Varför?+  echo '​Beräkning:​ ' . ($tal3 + $tal2) . '<​br>'; ​    // OBS! Parentes. Varför?
    
   $tal4 = $tal3 / $tal2;   $tal4 = $tal3 / $tal2;
-  echo $tal4 . '<​br ​/>'; ​       // floating-point number (decimaltal)+  echo $tal4 . '<​br>'; ​       // floating-point number (decimaltal)
    
-  echo (int) $tal4 . '<​br ​/>'; ​ // cast till heltal (kapar decimalerna) i utskriften.+  echo (int) $tal4 . '<​br>'; ​ // cast till heltal (kapar decimalerna) i utskriften.
   $tal4 = (int) $tal4; ​    // Här kapas decimalerna och sparas som det nya $tal4.   $tal4 = (int) $tal4; ​    // Här kapas decimalerna och sparas som det nya $tal4.
-  echo $tal4 . '<​br ​/>';+  echo $tal4 . '<​br>';​
    
  
    
   if (false){ ​    // prova: true, false   if (false){ ​    // prova: true, false
- echo 'Nu skrivs det ut<​br ​/>';+ echo 'Nu skrivs det ut<​br>';​
   }   }
   if ($tal1 > 5){          // Om villkoret stämmer utförs det som är mellan klamrarna (dvs texten skrivs ut).   if ($tal1 > 5){          // Om villkoret stämmer utförs det som är mellan klamrarna (dvs texten skrivs ut).
-    echo 'Tal1 är större än 5<​br ​/>';+    echo 'Tal1 är större än 5<​br>';​
   }   }
   if ($tal2 <= 7){   if ($tal2 <= 7){
-    echo 'Tal 2 är mindre än eller lika med 7<​br ​/>';+    echo 'Tal 2 är mindre än eller lika med 7<​br>';​
   }   }
   if ($tal3 == 57){   // OBS! Två lika-med-tecken för att testa om två saker är lika (annars görs en tilldelning)   if ($tal3 == 57){   // OBS! Två lika-med-tecken för att testa om två saker är lika (annars görs en tilldelning)
-    echo 'Tal 3 är lika med 57<​br ​/>';+    echo 'Tal 3 är lika med 57<​br>';​
   }   }
    
   // && betyder "​och",​ dvs båda villkoren ska vara sanna för att skriva ut texten. ​   // && betyder "​och",​ dvs båda villkoren ska vara sanna för att skriva ut texten. ​
   if ($name1 == '​4Bertil'​ && $name2 == '​3Stina'​) {   if ($name1 == '​4Bertil'​ && $name2 == '​3Stina'​) {
-        echo 'Nu skrivs det ut 1<​br ​/>';+        echo 'Nu skrivs det ut 1<​br>';​
   }   }
    
   //  || betyder "​eller",​ dvs minst ett av villkoren ska vara sant för att skriva ut texten. ​   //  || betyder "​eller",​ dvs minst ett av villkoren ska vara sant för att skriva ut texten. ​
   if ($tal1 == 5 || $tal2 <2) {   if ($tal1 == 5 || $tal2 <2) {
-    echo 'Nu skrivs det ut 2<​br ​/>';+    echo 'Nu skrivs det ut 2<​br>';​
   }  ​   }  ​
    
   // ! betyder "​inte",​ dvs det som står i parentesen ska vara falskt för att skriva ut texten.   // ! betyder "​inte",​ dvs det som står i parentesen ska vara falskt för att skriva ut texten.
   if (!($tal1 == 6)){   if (!($tal1 == 6)){
- echo 'Nu skrivs det ut 3<​br ​/>'; ​+ echo 'Nu skrivs det ut 3<​br>'; ​
   }  ​   }  ​
 ?> ?>
Line 97: Line 97:
 <html lang="​sv">​ <html lang="​sv">​
 <​head>​ <​head>​
-  <meta charset="​utf-8" ​/+  <meta charset="​utf-8">​ 
-  <link rel="​stylesheet"​ href="​style.css" ​/>+  <link rel="​stylesheet"​ href="​style.css">​
   <​title>​PHP Introuppgifter</​title>​   <​title>​PHP Introuppgifter</​title>​
 </​head>​ </​head>​
Line 126: Line 126:
  
 4. 4.
-**Extrauppgift** Kolla upp på t.ex. php.net ​ hur man gör för att testa om en viss variabel innehåller en viss textsträng. Gör en sida som visar en bild om variabeln ​text innehåller bokstaven '​i'​. ​+**Extrauppgift** Kolla upp på t.ex. php.net ​ hur man gör för att testa om en viss variabel innehåller en viss textsträng. Gör en sida som visar en bild om variabelns ​text innehåller bokstaven '​i'​. ​