Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

moho1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Enkel 2D-animering ======
 +Vi skall jobba resten av terminen med att skapa en enkel 2D-animering. Programmet vi skall jobba med heter Moho (numera heter det Anime Studio).
  
 +  - Vi skall lära oss hur programmet fungerar genom att göra några tutorials.
 +  - Sen skall vi göra en animerad film 1-3 minuter, tanken är att figurer mm skall ritas i inkscape och sen tar man in dem i moho.