Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mini_facebook [2015-09-13 22:30]
Joakim Forsgren [Allmänt att tänka på:]
mini_facebook [2017-09-01 14:54] (current)
Line 2: Line 2:
 **Detta skall utvecklas på din egen dator, all data skall sparas i en databas. Börja med att göra om det du gjorde i fjol men med den skillnaden att data nu skall sparas i en databas istället.** **Detta skall utvecklas på din egen dator, all data skall sparas i en databas. Börja med att göra om det du gjorde i fjol men med den skillnaden att data nu skall sparas i en databas istället.**
 ===== Alla måste ha en fungerande inloggning: ===== ===== Alla måste ha en fungerande inloggning: =====
-  * Ni skall göra en inloggning där ni skall verifiera er mot en textfil.+  * Ni skall göra en inloggning där ni skall verifiera er mot en databas.
   * Ni skall kolla om man är inloggad via en $_SESSION variabel.   * Ni skall kolla om man är inloggad via en $_SESSION variabel.
   * Lösenord skall sparas krypterat.   * Lösenord skall sparas krypterat.