Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mattias_blogg [2020-02-03 15:11]
Mattias Hamberg [Matris]
mattias_blogg [2021-03-03 12:23]
Mattias Hamberg [Din server]
Line 10: Line 10:
   * Ofta behöver man också kunna sortera inläggen i olika kategorier mm.   * Ofta behöver man också kunna sortera inläggen i olika kategorier mm.
  
-Detta kan man skapa själv via en databas, men idag är det betydligt enklare att göra detta med hjälp av så kallade CMS - Content Management System.+Detta kan man skapa själv via en databas eller textfil, men idag är det betydligt enklare att göra detta med hjälp av så kallade CMS - Content Management System.
  
 ==== CMS ==== ==== CMS ====
-Ett CMS är en ganska stor mängd redan färdig kod som ger dig funktioner som att logga in, skapa, redigera och ta bort innehåll samt visa detta innehåll för en besökare.+Ett CMS är en stor mängd redan färdig kod (i detta fall PHP) som ger dig funktioner som att logga in, skapa, redigera och ta bort innehåll samt visa detta innehåll för en besökare.
  
 Några av de mest populära CMS:en som både är gratis och skrivna i PHP är: Några av de mest populära CMS:en som både är gratis och skrivna i PHP är:
-  * Wordpress - https://sv.wordpress.org/ +  * Wordpress - https://sv.wordpress.org/ (Enkelt och bra) 
-  * Drupal - https://www.drupal.org/ +  * Drupal - https://www.drupal.org/ (Vanligt i branchen) 
-  * Joomla - https://www.joomla.org+  * October CMS - https://octobercms.com(Bäst just nu) 
-  * October CMS - https://octobercms.com/+  * ProcessWire - https://processwire.com/ (Poppis men oprövat)
  
-I regel är allt du behöver en serverplats att lägga ditt CMS på och en databas du kan lagra information i. Sedan bör det bara vara att sätta igång.+I regel är allt du behöver en serverplats att lägga ditt CMS på och en databas du kan lagra information i. Sedan bör det bara vara att sätta igång. Respektive hemsida bör vara tillräckligt med hjälp för att komma igång.
  
 ==== Kravspecifikation ==== ==== Kravspecifikation ====
-Din uppgift är att, med hjälp av ett CMS (något av de ovanstående), skapa en snygg och funktionell blogg. Bloggen måste klara följande:+Din uppgift är att, med hjälp av ett CMS (helst något av de ovanstående), skapa en snygg och funktionell blogg. Bloggen måste klara följande:
  
   * Du måste kunna logga in   * Du måste kunna logga in
Line 31: Line 31:
   * Man måste kunna publicera bilder i anslutning till inläggen   * Man måste kunna publicera bilder i anslutning till inläggen
   * Inläggen ska för en besökare sorteras i kronologisk ordning med det senaste inlägget överst   * Inläggen ska för en besökare sorteras i kronologisk ordning med det senaste inlägget överst
-  * Det ska finnas minst två inlägg, med bilder:+  * Det ska finnas minst två inlägg på din blogg, med bilder (använd tillåtna bilder från ex https://unsplash.com eller egna bilder):
     * Ett inlägg ska förklara varför du valt det CMS du valt och vilka fördelar det har gentemot andra CMS     * Ett inlägg ska förklara varför du valt det CMS du valt och vilka fördelar det har gentemot andra CMS
-    * Ett inlägg ska förklara för en besökare hur de kan skapa en egen blogg med hjälp av ditt CMS-verktyg+    * Ett inlägg ska förklara för en besökare hur de kan skapa en egen blogg med hjälp av ditt CMS-verktyg. Ett tips är att det brukar finnas pedagogiska och bra redan färdiga Readme-filer att utgå ifrån.
  
-Det är enklast att åstadkomma detta med hjälp av Wordpress.+Det är enklast att åstadkomma detta med hjälp av Wordpress, men väljer du ex October CMS kommer du att lära dig betydligt mer. 
 + 
 +==== Din server ==== 
 + 
 +Har du tur räcker det med att packa upp en zip-fil och köra. Men det kan också krävas att du tar dig in på din server via SSH-protokoll (SFTP) och sedan kör några väl valda linux-kommandon. Mer om hur du gör detta kan du läsa om här: https://student.oedu.se/doku.php?id=server_info
  
 ==== Din databas ==== ==== Din databas ====
Line 49: Line 53:
 ==== Arbetsgång ==== ==== Arbetsgång ====
  
-  - Välj ett av CMS:en. Är du tveksam - välj Wordpress+  - Välj ett av CMS:en. Är du tveksam - välj Wordpress! Vill du lära dig en massa - välj October CMS!
   - Installera CMS:et i en mapp på din server   - Installera CMS:et i en mapp på din server
   - Skapa och designa din blogg   - Skapa och designa din blogg
Line 58: Line 62:
  
 | E | C | A | | E | C | A |
-| Uppfyller nästan alla krav i kravlistan |  Uppfyller samtliga krav på kravlistan och ger utförlig information till en tänkt besökare | Ger pedagogisk och nyanserad information till en tänkt besökare |+| Uppfyller nästan alla krav i kravlistan | Uppfyller samtliga krav på kravlistan och ger utförlig information till en tänkt besökare | Ger pedagogisk och nyanserad information till en tänkt besökare |
 | Använder lämpliga filformat till bilderna | Har krymt bildfilernas storlek för att optimera sidans laddningshastighet |  | | Använder lämpliga filformat till bilderna | Har krymt bildfilernas storlek för att optimera sidans laddningshastighet |  |
 | Sidan ska se bra ut och fungera i Explorer, Chrome och Firefox. Sidan ska dessutom vara lättläst där texten har tillräcklig storlek och kontrast emot bakgrunden. | Sidan ska se bra ut och fungera även i mobiltelefoner: Android och iOS. | Sidan validerar korrekt | | Sidan ska se bra ut och fungera i Explorer, Chrome och Firefox. Sidan ska dessutom vara lättläst där texten har tillräcklig storlek och kontrast emot bakgrunden. | Sidan ska se bra ut och fungera även i mobiltelefoner: Android och iOS. | Sidan validerar korrekt |
 | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt |  | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt och anger deras källa | | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt |  | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt och anger deras källa |