Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
mattias_blogg [2020-02-03 15:11]
Mattias Hamberg [Matris]
mattias_blogg [2020-02-03 15:13]
Mattias Hamberg [CMS]
Line 13: Line 13:
  
 ==== CMS ==== ==== CMS ====
-Ett CMS är en ganska stor mängd redan färdig kod som ger dig funktioner som att logga in, skapa, redigera och ta bort innehåll samt visa detta innehåll för en besökare.+Ett CMS är en stor mängd redan färdig kod (i detta fall PHP) som ger dig funktioner som att logga in, skapa, redigera och ta bort innehåll samt visa detta innehåll för en besökare.
  
 Några av de mest populära CMS:en som både är gratis och skrivna i PHP är: Några av de mest populära CMS:en som både är gratis och skrivna i PHP är:
Line 58: Line 58:
  
 | E | C | A | | E | C | A |
-| Uppfyller nästan alla krav i kravlistan |  Uppfyller samtliga krav på kravlistan och ger utförlig information till en tänkt besökare | Ger pedagogisk och nyanserad information till en tänkt besökare |+| Uppfyller nästan alla krav i kravlistan | Uppfyller samtliga krav på kravlistan och ger utförlig information till en tänkt besökare | Ger pedagogisk och nyanserad information till en tänkt besökare |
 | Använder lämpliga filformat till bilderna | Har krymt bildfilernas storlek för att optimera sidans laddningshastighet |  | | Använder lämpliga filformat till bilderna | Har krymt bildfilernas storlek för att optimera sidans laddningshastighet |  |
 | Sidan ska se bra ut och fungera i Explorer, Chrome och Firefox. Sidan ska dessutom vara lättläst där texten har tillräcklig storlek och kontrast emot bakgrunden. | Sidan ska se bra ut och fungera även i mobiltelefoner: Android och iOS. | Sidan validerar korrekt | | Sidan ska se bra ut och fungera i Explorer, Chrome och Firefox. Sidan ska dessutom vara lättläst där texten har tillräcklig storlek och kontrast emot bakgrunden. | Sidan ska se bra ut och fungera även i mobiltelefoner: Android och iOS. | Sidan validerar korrekt |
 | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt |  | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt och anger deras källa | | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt |  | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt och anger deras källa |