Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
mattias_blogg [2020-02-03 15:11]
Mattias Hamberg [Matris]
mattias_blogg [2020-02-03 15:11]
Mattias Hamberg [Matris]
Line 58: Line 58:
  
 | E | C | A | | E | C | A |
-| Uppfyller nästan alla krav i kravlistan |  Uppfyller samtliga krav på kravlistan och ger utförlig information till en tänkt besökare | Ger pedagogisk och nyanserad information till en tänkt besökare |+| Uppfyller nästan alla krav i kravlistan | Uppfyller samtliga krav på kravlistan och ger utförlig information till en tänkt besökare | Ger pedagogisk och nyanserad information till en tänkt besökare |
 | Använder lämpliga filformat till bilderna | Har krymt bildfilernas storlek för att optimera sidans laddningshastighet |  | | Använder lämpliga filformat till bilderna | Har krymt bildfilernas storlek för att optimera sidans laddningshastighet |  |
 | Sidan ska se bra ut och fungera i Explorer, Chrome och Firefox. Sidan ska dessutom vara lättläst där texten har tillräcklig storlek och kontrast emot bakgrunden. | Sidan ska se bra ut och fungera även i mobiltelefoner: Android och iOS. | Sidan validerar korrekt | | Sidan ska se bra ut och fungera i Explorer, Chrome och Firefox. Sidan ska dessutom vara lättläst där texten har tillräcklig storlek och kontrast emot bakgrunden. | Sidan ska se bra ut och fungera även i mobiltelefoner: Android och iOS. | Sidan validerar korrekt |
 | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt |  | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt och anger deras källa | | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt |  | Använder tillåtna bilder ur upphovsrättssynpunkt och anger deras källa |