Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_07 [2019-09-22 22:43]
Mattias Hamberg [Instruktioner]
mattias_07 [2019-09-23 08:56] (current)
Mattias Hamberg [Krav från beställaren]
Line 9: Line 9:
   * Layouten bör vara indelad i kolumner om skärmen är bredare än 800px.   * Layouten bör vara indelad i kolumner om skärmen är bredare än 800px.
   * Innehållsförteckningen och dess länkar bör, när du använder två kolumner, följa med skärmen när du skrollar.   * Innehållsförteckningen och dess länkar bör, när du använder två kolumner, följa med skärmen när du skrollar.
-  * Det bör alltid finnas ​generöst med luft i marginalerna. +  * Det ska alltid finnas luft i marginalerna. 
-  * Det bör vara generöst med utrymme mellan textraderna.+  * Det ska vara ett luftigt ​utrymme mellan textraderna. 
 +  * Det ska vara en rads mellanrum mellan textstyckena
   * Använd endast understruken text till hovrade länkar.   * Använd endast understruken text till hovrade länkar.
   * Det ska vara ett avstånd mellan rubriken och dess brödtext. Men inte så långt att relationen mellan rubriken och brödtexten går förlorad. Det ska också alltid vara ett större avstånd ovanför rubriken än under den.   * Det ska vara ett avstånd mellan rubriken och dess brödtext. Men inte så långt att relationen mellan rubriken och brödtexten går förlorad. Det ska också alltid vara ett större avstånd ovanför rubriken än under den.