Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_02 [2019-11-18 13:21]
Mattias Hamberg [Instruktioner]
mattias_02 [2019-11-28 13:28] (current)
Mattias Hamberg [Instruktioner]
Line 15: Line 15:
   - Minst en fråga ska ha en tillhörande bild.   - Minst en fråga ska ha en tillhörande bild.
   - Minst en fråga ska ha en tillhörande video.   - Minst en fråga ska ha en tillhörande video.
 +  - Det ska finnas en "tack för att du genomförde min frågesport"​-sida där du visar resultatet
   - Det ska finnas en highscore-lista där du listar de som fått flest poäng   - Det ska finnas en highscore-lista där du listar de som fått flest poäng
   - Formge din frågesport med hjälp av CSS. Denna gång är utformningen väldigt fri. Men en god formgivning ska bland annat ha följande kvaliteter:   - Formge din frågesport med hjälp av CSS. Denna gång är utformningen väldigt fri. Men en god formgivning ska bland annat ha följande kvaliteter: