Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_01 [2019-08-28 09:35]
Mattias Hamberg [Koppla din css till en sida]
mattias_01 [2019-08-28 09:39] (current)
Mattias Hamberg
Line 52: Line 52:
     color: dodgerblue;     color: dodgerblue;
 } }
 +</​code>​
 +
 +==== Olika typer av väljare ====
 +<code css>
 +* { /* påverkar alla element utan undantag */ }
 +
 +li { /* påverkar alla li-element */ }
 +
 +.bordered { /* påverkar alla element med klassen "​bordered"​.
 +    Du kan skapa vilka klasser du vill och ge dem speciella regler.
 +    När du sedan vill använda den anger du klassens namn i class-atributet */ }
 +
 +.bordered li { /* påverkar alla li-element som ligger under ett element med klassen "​bordered"​ */ }
 +
 +#main-menu { /* påverkar det element som har id:t "​main-menu"​ */ }
 +
 +#main-menu li { /* påverkar alla li-element som ligger under elementet med id:t "​main-menu"​ */ }
 +
 +li:hover { /* påverkar alla li-element, men bara när man håller muspekaren över det */ }
 +
 +[target=_blank] { /* påverkar alla element där attributet "​target"​ är "​_blank"​ */ }
 </​code>​ </​code>​