Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
local_dev_1 [2015-09-13 13:37]
Joakim Forsgren [4. Flytta er gästbok]
local_dev_1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
-=== Lokal LAMP + IDE ===+==== Lokal LAMP + IDE ====
 //Detta är vad vi gjorde 11/9-2015 på linux mint 17.2// //Detta är vad vi gjorde 11/9-2015 på linux mint 17.2//
  
Line 9: Line 9:
  
 Vi kommer att jobba ifrån terminalen Vi kommer att jobba ifrån terminalen
-== 1. Installera LAMP ==+=== 1. Installera LAMP ===
 Börja med att se till att din dator är uppdaterad, detta kan man göra lite då och då. Börja med att se till att din dator är uppdaterad, detta kan man göra lite då och då.
 <code bash> <code bash>
Line 26: Line 26:
 Ändra så att ni har ''​display_errors = On''​ /​etc/​php5/​apache2/​php.ini,​ man måste vara root för att ändra i denna fil. Det finns massa mer saker att ändra men vänta med det. Ändra så att ni har ''​display_errors = On''​ /​etc/​php5/​apache2/​php.ini,​ man måste vara root för att ändra i denna fil. Det finns massa mer saker att ändra men vänta med det.
  
-== 2. Installera phpMyAdmin ==+=== 2. Installera phpMyAdmin ​===
 Under installationen kommer ni vara tvungen att göra några val, er webserver är apache och nu kommer testet på om ni kommer ihåg lösenordet för mysql:s root användare. Under installationen kommer ni vara tvungen att göra några val, er webserver är apache och nu kommer testet på om ni kommer ihåg lösenordet för mysql:s root användare.
 <code bash> <code bash>
Line 33: Line 33:
 Testa så det fungerar genom att surfa till http://​localhost/​phpmyadmin Testa så det fungerar genom att surfa till http://​localhost/​phpmyadmin
  
-== 3. Installera PhpStorm 9 ==+=== 3. Installera PhpStorm 9 ===
 Ladda ner PhpStorm fråm jetbrains och packa upp filen, läs om hur man skall installera och följ anvisningarna. \\ Ladda ner PhpStorm fråm jetbrains och packa upp filen, läs om hur man skall installera och följ anvisningarna. \\
 Det vi gjorde var: Det vi gjorde var:
Line 43: Line 43:
 Man kommer att vara tvungen att ange licens, den får ni av mig. Man kommer att vara tvungen att ange licens, den får ni av mig.
  
-== 4. Flytta er gästbok ==+=== 4. Flytta er gästbok ​===
   - Sätt er själva som ägare av /var/www och allt som ligger under denna katalog\\ ''​sudo chown -R login:login /​var/​www''​   - Sätt er själva som ägare av /var/www och allt som ligger under denna katalog\\ ''​sudo chown -R login:login /​var/​www''​
   - Exportera gästboks-tabellen från student servern och skapa en databas på er server där ni importerar tabellen.   - Exportera gästboks-tabellen från student servern och skapa en databas på er server där ni importerar tabellen.
   - Kopiera över de filer som används för gästboken från student-servern och sätt rätt rättigheter på filerna\\ ''​chmod 755 -R /​var/​www''​   - Kopiera över de filer som används för gästboken från student-servern och sätt rätt rättigheter på filerna\\ ''​chmod 755 -R /​var/​www''​
   - Starta PhpStorm och öppna /​var/​www/​html,​ detta projekt kommer ni att jobba med ett bra tag. Ni kommer att behöva ändra login och lösen för att gästboken skall fungera, ni är klara när gästboken att fungerar på er egen dator.   - Starta PhpStorm och öppna /​var/​www/​html,​ detta projekt kommer ni att jobba med ett bra tag. Ni kommer att behöva ändra login och lösen för att gästboken skall fungera, ni är klara när gästboken att fungerar på er egen dator.