Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lab4 [2019-12-03 17:11]
Joakim Forsgren
lab4 [2019-12-09 21:05] (current)
Joakim Forsgren
Line 70: Line 70:
 */ */
 </​php>​ </​php>​
-Ni ska följa ​det kod upplägg ​som vi gick igenom under lektionen, funder på vilka sidor som är publika och vilka som man måste vara inloggad för att se.+Ni ska följa ​den kodstruktur ​som vi gick igenom under lektionen, funder på vilka sidor som är publika och vilka som man måste vara inloggad för att se. Alla anrop ska via er login.php.
  
 == Mer krav... ​ == == Mer krav... ​ ==