Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kurs_webbserverprog2 [2016-03-24 11:09]
Joakim Forsgren
kurs_webbserverprog2 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
   * Repetera [[git_1|git]]   * Repetera [[git_1|git]]
  
-===OBS! Detta material är inte klart...===+I denna kurs ska ni jobbar med ett större projekt och jag kommer att avbryta ert arbeta lite då och då för mindre övningar och genomgångar.
  
 ===== Datum Projekt ===== ===== Datum Projekt =====