Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inkscape_it3 [2019-04-29 06:55]
Joakim Forsgren
inkscape_it3 [2019-04-29 06:59] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Uppgifter i Inkscape ====== ====== Uppgifter i Inkscape ======
-Jag vill att ni skall göra uppgifterna nedan. När ni är klara skall ni skicka in alla era färdiga saker. Ni ska packa ihop alla uppgifter till en fil och skickar in den till mig.  Jag ska alltså få in minst 1+2+4 vektorbilder som ni ska packa ihop. +Jag vill att ni skall göra uppgifterna nedan. När ni är klara skall ni skicka in alla era färdiga saker. Ni ska packa ihop alla uppgifter till en fil och skickar in den till mig.  Jag ska alltså få in minst 1+1+4 vektorbilder som ni ska packa ihop. 
  
 Tips! Om ni vill ha inkscape på engelska istället för på svenska kan man trycka Ctrl+Shift+P och välja gränssnitt. Se {{::​inscape_en.png?​100|bild}} Tips! Om ni vill ha inkscape på engelska istället för på svenska kan man trycka Ctrl+Shift+P och välja gränssnitt. Se {{::​inscape_en.png?​100|bild}}