Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hans_gidlund [2012-09-20 06:57]
Joakim Forsgren
hans_gidlund [2017-09-01 14:54] (current)
Line 8: Line 8:
 Din uppgift blir att göra en klass model_garage där man kan parkera alla olika typer av fordon, den skall ärvas from klassen model_table. Du får inte göra några ändringar i klasserna som du har fått av mig men du skall utnyttja funktionaliteten i dem. Du får inte göra några egna SQL-frågor utan måste utnyttja det som finns in klassen model_table. Din uppgift blir att göra en klass model_garage där man kan parkera alla olika typer av fordon, den skall ärvas from klassen model_table. Du får inte göra några ändringar i klasserna som du har fått av mig men du skall utnyttja funktionaliteten i dem. Du får inte göra några egna SQL-frågor utan måste utnyttja det som finns in klassen model_table.
  
-Din klass model_garage skall ha ett antal metoder:\\+Din klass model_garage skall ha mist dessa metoder:\\
 1. parkVehicle($vehicle) – skall lägga till ett fordon till garaget.\\ 1. parkVehicle($vehicle) – skall lägga till ett fordon till garaget.\\
 2. checkoutVehicle($registration) – skall plocka bort och returnera fordonet med registreringsnummer $registration\\ 2. checkoutVehicle($registration) – skall plocka bort och returnera fordonet med registreringsnummer $registration\\